Betingelser

Disse Betingelser er gyldige fra 24. maj 2018 og erstatter alle tidligere versioner.

Om dust2.dk

Dust2.dk har til hensigt at publicere CS:GO nyheder, CS:GO kampinformationer, samt give brugerne mulighed for at debattere.

Al brug af vores side, er underlagt disse betingelser, som du accepterer ved oprettelsen af adgangen til siden. Du skal tillige når du opretter dig acceptere vores persondatapolitik.

Du kan stoppe og ændre dit medlemsskab i fanebladet “Indstillinger”. Opsigelse kan ske til hver en tid manuelt af brugeren.
De informationer du indtaster i eller på anden vis deler med os behandles fortroligt og bliver ikke videregive til tredjemand, med mindre vi bliver pålagt at gøre det af en myndighed eller domstol, eller hvis vi skønner det er rimeligt i forbindelse med myndighedskrav.

Al information du sender til os eller indtaster på vores websites (indlæg, kommentarer, spørgsmål, e-mails osv.) tilhører os, og vi kan gøre frit brug af den uden at godtgøre dig.

Brugerens adgang til egne data

Brugeren har til enhver tid fuld adgang til sin egen konto og data. Disse kan ses på brugerens profil.
Hvis Dust2.dk ønsker at lukke adgangen til siden kan dette ske uden grund. Ved oprettelse af en bruger vedkender du at du er 16 år eller herover eller har har søgt samtykke fra din værge.

Opdateringer og driftsstabilitet

Dust2.dk forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på siden. Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene for brugeren. I enkelte tilfælde kan det dog være nødvendigt at lukke for adgangen til vores website mens opdateringer foretages. Vi tilstræber højest mulig driftsstabilitet, men garanterer ikke for denne.

E-mail udsendelse

Dust2 sender ikke emails med mindre du som bruger udbeder hjælp vedr. glemt kodeord.

Ophavsret og andre immaterielle rettigheder

Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, ejer Dust2.dk ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til alt materiale på websitet. Al brug kræver vores skriftlige samtykke. Der overdrages ingen immaterielle rettigheder eller andet materiale på websitet til brugeren.

Datasikkerhed

Dust2.dks behandling af personoplysninger som dataansvarlig er underlagt vores persondatapolitik.
Dust2.dk kan til enhver tid ændre og opdatere disse Betingelser og oplysninger om rettigheder. De gældende Betingelser vil altid være tilgængelige på vores Websites. Brug af vores Websites efter en ændring af Betingelserne, betragtes som brugerens accept af de ændrede Betingelser.

Tvister

Opstår der uenighed mellem brugeren og Dust2.dk skal uenigheden afgøres efter dansk ret med Byretten i København som første instans.