Servicevilkår

Gældende fra 25/10 2023

Velkommen til Dust2.dk!

Vi håber, du vil nyde vores hjemmeside.

Disse servicevilkår ("vilkårene") regulerer din adgang til og brug af webstedet Dust2.dk ("webstedet"), der leveres af Better Collective A/S, et dansk selskab (CVR-nummer 27652913) med hovedkontor på Sankt Annæ Plads 28, 1250 København K, Danmark ("Dust2", "vi", "os" eller "vores"). På vores hjemmeside finder du CS: GO-nyheder, CS: GO-kampinformation, og du har mulighed for at debattere forskellige esport-emner. Vi har til hensigt at gøre webstedet så behageligt som muligt for dig, men vi er nødt til at have nogle regler på plads. Læs venligst disse vilkår, vores Privatlivspolitik og vores Cookie-politik omhyggeligt, før du surfer på vores hjemmeside og/eller bruger vores tjenester. Hvis du ikke accepterer alle disse vilkår, bør du ikke tilgå eller bruge hjemmesiden. Vi betragter din deltagelse i og brug af hjemmesiden som en accept af disse vilkår.

Du skal være mindst 16 år eller have samtykke fra din værge for at få adgang til og bruge vores hjemmeside.

Retten til at få adgang til og/eller bruge webstedet (herunder alle eller nogle af de annoncerede produkter) kan være begrænset i visse jurisdiktioner. Du er ansvarlig for at overholde al gældende lovgivning i forbindelse med din adgang til og brug af hjemmesiden.

1. Indhold på hjemmesiden

1.1. Alt indhold, vi præsenterer på hjemmesiden, er skabt med den største omhu. Vi er ansvarlige for alt indhold på hjemmesiden. Men på visse steder af hjemmesiden henviser vi også til indhold på tredjepartssider (såsom væddemåltilbud hos online bookmakere). Vi kan ikke garantere deres nøjagtighed, fuldstændighed og ajourføring. Når du forlader hjemmesiden, er ejerne af den side, du besøger, ansvarlige for deres indhold.

1.2. På visse steder af hjemmesiden kan du finde oplysninger om forskellige væddemåltilbud fra udvalgte online bookmakere. Bemærk dog, at du ikke vil kunne få adgang til dem, medmindre du er myndig til at deltage i spil. Afhængigt af det land, hvorfra du tilgår hjemmesiden, kan den krævede mindstealder variere.

2. Brug af hjemmesiden

2.1. Vi giver dig en personlig begrænset licens til at bruge og få adgang til hjemmesiden udelukkende på den måde, der er tilladt i henhold til disse vilkår. Din licens er ikke eksklusiv, kan tilbagekaldes af os, og du kan ikke overføre den til andre. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet til dig i disse vilkår, er forbeholdt os.

2.2. Det har du ikke lov til:

  • at udnytte hjemmesiden eller noget af dens indhold kommercielt på nogen måde;
  • på nogen måde ændre nogen del af hjemmesiden eller indholdet, bortset fra Dit Indhold som beskrevet nedenfor;
  • at udføre, lette eller organisere data mining eller web scraping i relation til hjemmesiden og/eller noget af indholdet; eller
  • udvikle og oprette en lignende eller konkurrerende hjemmeside, produkt eller service.

2.3. Vi kan beslutte at ændre, suspendere eller lukke hjemmesiden (helt eller delvist) til enhver tid, med eller uden varsel til dig. Du accepterer, at vi ikke vil være ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for nogen ændring, suspension eller nedlukning af hjemmesiden eller nogen del deraf.

3. Immaterielle rettigheder

3.1. Hjemmesiden og alt dens oprindelige indhold, funktioner og funktionalitet ejes af Dust2 eller dennes licensgivere og er beskyttet af international lovgivning om ophavsret, varemærker og andre immaterielle rettigheder eller ejendomsrettigheder.

3.2. Du må ikke bruge noget af materialet på vores hjemmeside til forretningsformål uden at vi eller vores licensgivere har givet dig en licens til det.

4. Dit indhold, dine personlige oplysninger og din konto

4.1. Dit indhold:

4.1.1. På visse steder af hjemmesiden har du mulighed for at indsende kommentarer, skriftlige indlæg og andet materiale og oplysninger (kaldet "Dit Indhold"). Ved at bruge vores hjemmeside garanterer du, at Dit Indhold og din adfærd ikke er i strid med disse vilkår eller vores husregler.

4.1.2. Ved at poste noget af Dit Indhold på hjemmesiden giver du os en evig, uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, verdensomspændende, fuldt betalt, licensfri, underlicensbar (gennem flere niveauer) og overførbar ret og licens til at bruge, kopiere, ændre, tilpasse, skabe afledte værker af, offentligt udføre, offentligt vise, offentliggøre, distribuere og på anden måde udnytte dit indhold (og ethvert navn, brugernavn, logo, stemme eller lighed, der leveres i forbindelse med dit indhold) til ethvert formål i alle medier, der nu er kendt eller senere udviklet ("Licensen"). Licensen omfatter også vores ret til at gøre dit indhold tilgængeligt for syndikering, udsendelse, distribution eller offentliggørelse af andre virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner, der samarbejder med Dust2, herunder uden begrænsning ejeren af CS:GO, Valve Corporation. Du accepterer også, at vi kan fjerne metadata, der er forbundet med Dit Indhold, og du giver uigenkaldeligt afkald på alle krav og påstande om ideelle rettigheder eller tilskrivning af Dit Indhold. Du ejer fortsat Dit Indhold, og du har fortsat ret til at bruge Dit Indhold, som du vil, i henhold til disse vilkår og Licensen beskrevet ovenfor.

4.1.3. Du garanterer, at du ejer Dit Indhold og på anden måde har ret til at give den Licens, der er beskrevet i disse vilkår, og at visning, offentliggørelse eller posting af Dit Indhold og vores brug heraf ikke krænker og ikke vil krænke nogen persons eller enheds rettigheder. Da du alene er ansvarlig for Dit Indhold, kan du udsætte dig selv for ansvar, hvis du poster eller deler indhold uden alle nødvendige rettigheder.

4.1.4. Vi kan til enhver tid og uden varsel annullere din konto og slette alt Dit Indhold, hvis vi vurderer, at du har overtrådt disse vilkår, loven eller af en anden grund. Vi påtager os intet ansvar for oplysninger, der fjernes fra hjemmesiden, og vi forbeholder os ret til permanent at begrænse adgangen til hjemmesiden eller en brugerkonto.

4.1.5. Hvis du ønsker at klage over indhold leveret af andre brugere af hjemmesiden, bedes du kontakte os via e-mail på [email protected].

4.2. Dine personlige oplysninger:

4.2.1. Dit privatliv er vigtigt for os. Med det i tankerne har vi udviklet Privatlivspolitik for at du kan forstå, hvordan vi indsamler, bruger, kommunikerer, videregiver og gør brug af personlige oplysninger. Vi er forpligtet til at opretholde og anvende disse principper for at sikre, at fortroligheden af dine personlige oplysninger er beskyttet og sikret. Du kan læse mere i vores Privatlivspolitik.

4.3. Din konto:

4.3.1. Visse steder på hjemmesiden kan kræve forudgående registrering eller kan på anden måde bede dig om at give oplysninger for at deltage i visse funktioner eller få adgang til bestemt indhold. Hvis du vælger ikke at give sådanne oplysninger, kan du muligvis ikke få adgang til bestemt indhold eller deltage i bestemte funktioner på webstedet eller nogen funktioner overhovedet.

4.3.2. Når du opretter en konto, bekræfter du, at du er fyldt 16 år, eller at du har indhentet samtykke til dette fra din værge. Når du opretter en konto eller på anden måde sender oplysninger til os, accepterer du, at du skal give nøjagtige og fuldstændige oplysninger, at du ikke vil udgive dig for at være en tredjepart i din kommunikation med os, at du kun vil sende oplysninger om dig selv, og at du i øvrigt vil overholde disse vilkår.

4.3.4. Hvis du opretter en konto på vores hjemmeside, er du ansvarlig for at opretholde sikkerheden for din konto, og du er fuldt ansvarlig for alle aktiviteter, der finder sted på kontoen, og alle andre handlinger, der foretages i forbindelse med din konto. Du skal straks underrette os om enhver uautoriseret brug af din konto eller ethvert andet brud på sikkerheden. Vi er ikke ansvarlige for handlinger eller undladelser fra din side, herunder eventuelle skader af enhver art, der er opstået som følge af sådanne handlinger eller undladelser.

4.3.5. Du forstår, at du ikke har nogen ejendomsret til din konto eller anden adgang til webstedet eller nogen af funktionerne på webstedet. Vi kan afbryde din adgang til hjemmesiden, annullere din konto og/eller slette alle oplysninger, der er knyttet til din konto, som beskrevet i afsnit 4.1.4.

4.3.6. Sletning af Dit Indhold efter din anmodning er kun mulig, hvis du vælger at lukke din konto. Ellers kan indholdet ikke fjernes. Sletning af det specifikke indhold efter din anmodning er kun mulig, hvis indholdet indeholder oplysninger om dig, der udgør personoplysninger.

5. E-mail-politik

5,1. Vi sender ikke e-mails ud, medmindre du specifikt beder om det.

6. Ansvarsbegrænsning

6,1. Vores hjemmeside og tjenester er kun til personlig brug. Vi har derfor intet ansvar over for dig i tilfælde af tab af fortjeneste, tab af forretning, forretningsafbrydelse eller tab af forretningsmuligheder.

6,2. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skade forårsaget af din brug af hjemmesiden og/eller nogen af vores tjenester, medmindre et sådant tab eller skade med rimelighed kan forudses af os som et resultat af en defekt på hjemmesiden og/eller vores tjenester.

6,2. Hvis vi pådrager os ansvar over for dig, vil et sådant ansvar ikke overstige de samlede gebyrer, du har betalt til os for vores tjenester i løbet af tolv (12) måneder forud for den hændelse, der resulterer i ansvaret, og vores ansvar over for dig vil under ingen omstændigheder overstige et beløb på EUR 100 (et hundrede euro).

6,3 Intet i disse vilkår begrænser vores ansvar, hvor det er forbudt ved lov, for eksempel, hvor vores (eller vores medarbejderes eller agenters) uagtsomhed forårsager død eller personskade, eller der har været svig eller svigagtig vildledning.

7. Skadesløsholdelse

7,1. Du accepterer at forsvare og skadesløsholde Dust2 og alle vores associerede selskaber og alle vores ledere, direktører, medarbejdere og agenter fra og mod alle krav, søgsmål, anmodninger, inddrivelser, tab, skader, bøder, sanktioner eller andre omkostninger eller udgifter af enhver art eller natur, herunder, men ikke begrænset til rimelige juridiske og regnskabsmæssige omkostninger, anlagt af tredjeparter som følge af: i) din misligholdelse af disse vilkår; ii) din overtrædelse af enhver lov eller en tredjeparts rettigheder; og/eller iii) din brug af dette websted.

8. Ændringer til disse vilkår

8,1. Vi forbeholder os retten til at ændre eller supplere disse vilkår til enhver tid. Sådanne ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden og angive datoen for deres ikrafttræden. Fortsætter du med at bruge hjemmesiden, betragtes det som din accept af de reviderede vilkår. Hvis du ikke accepterer de ændrede vilkår, bør du stoppe med at bruge hjemmesiden, før sådanne vilkår træder i kraft.

9. Gældende lov og værneting

9,2 Disse vilkår er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret uden hensyntagen til dansk rets principper for lovvalg. I tilfælde af tvist accepterer du jurisdiktionen for den kompetente domstol i Danmark.

10. Diverse

10,1. Disse vilkår udgør hele aftalen mellem dig og Dust2 med hensyn til dette websted og din brug af webstedet. Såfremt nogen del af disse vilkår fastslås at være ugyldig eller ikke kan håndhæves i henhold til gældende lovgivning, herunder, så vil den bestemmelse, der er ugyldig eller som ikke kan håndhæves blive anset for erstattet af en bestemmelse, der er gyldig og som kan håndhæves, og som svarer til hensigten med den oprindelige bestemmelse, og de resterende bestemmelser i vilkårene skal fortsat være gældende. Hvis Dust2 undlader at reagere på din eller andres misligholdelse ved en given lejlighed, giver Dust2 ikke afkald på sin ret til at reagere på fremtidige eller lignende misligholdelser. Du må ikke overdrage eller overføre nogen af dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse vilkår uden vores samtykke. Vi kan frit overdrage disse vilkår.

10,2. Disse vilkår blev oprindeligt skrevet på engelsk. Vi kan oversætte disse vilkår til andre sprog. I tilfælde af en konflikt mellem en oversat version af disse vilkår og den engelske version, vil den engelske version være gældende.