Opret Log ind
‘DGaard’
Navn:
Niveau: Regular
Nick: DGaard
Indlæg: 130
Medlem siden: 29-10-2016
Steam verificeret: Verificeret
Medlem nr: 1435
Badges:
Detaljer
Seneste indlæg
Flot comeback fra North!
Fra https://politi.dk/bestil/bestil-straffeattest/boer..

Hvad står der på en børneattest?
En børneattest indeholder oplysninger om domme, bøder m.v. for visse overtrædelser af terrorlovgivningen, samt overtrædelse af straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år og børnepornografi, herunder:

Incest, samleje eller anden kønslig omgang med et barn under 15 år
Blufærdighedskrænkelse af et barn under 15 år
Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi
Virksomheder, myndigheder og foreninger kan bestille børneattester på medarbejdere og frivillige m.v., der har eller har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn og unge under 15 år.

Medarbejderen eller den frivillige skal give samtykke til udstedelse af attesten. Som privatperson kan du ikke bestille en børneattest på dig selv.

Børneattesten er gratis, og den vil sædvanligvis blive sendt inden for ti hverdage, regnet fra borgerens digitale samtykke eller Kriminalregisterets modtagelse af skriftligt samtykke.

Som bestiller af børneattesten er det dit ansvar, at der må indhentes en børneattest i den konkrete situation.

Børneattesten adskiller sig bl.a. fra en traditionel straffeattest ved, at oplysningerne på en børneattest fremgår i længere tid. Hvor længe, oplysningerne fremgår, afhænger af den begåede lovovertrædelse og straffen herfor.

Oplysningerne om en begået lovovertrædelse vil fremgå af børneattesten i mindst ti år regnet fra fx dommen, løsladelsen eller bødens betaling. Domme for visse sædelighedsforbrydelser slettes tidligst efter 20 år regnet fra fx dommen eller løsladelsen.

Domme for grove sædelighedsforbrydelser og terrorlovgivningen vil fremgå til den registrerede fylder 80 år, og i nogle tilfælde til den registrerede dør.

Det er lovpligtig for foreninger at indhente børneattest hvis der arbejdes med børn og unge på 15 år eller under med direkte kontakt, som en træner gør.
Ser virkelig godt ud! Ærgerlig over at jeg ikke selv kan komme afsted :/ Det må blive næste år.